FOTO

Hurup Gymnastik- & Ungdomsforening (alle afdelinger) tager lejlighedsvis billeder af holdets aktivitet til brug på foreningens hjemmeside, trykte og sociale medier som f.eks. HGUs Facebook-side samt internt materiale.

Ved tilmelding, i Hurup Gymnastik- & Ungdomsforening, accepteres at der må tages foto af det tilmeldte medlem.

 

Ifølge Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 kan situationsbilleder offentliggøres uden samtykke.

 


 

FOTO - HGU SVØMNING
 

AL FOTOGRAFERING OG VIDEOOPTAGELSE, I SYDTHY SVØMMEBAD, ER IKKE TILLADT
- MED UNDTAGELSE AF HGUs EGEN FOTOGRAF
Hurup Gymnastik- & Ungdomsforening | 7760 Hurup Thy | Mobil 61 76 20 93 - formand Morten Andersen | hgu.hurup@gmail.com