Venteliste

Hvis du ”tilmelder for sent” og møder et fyldt hold, så kommer du på automatisk på ventelisten.
Det sker, at nogle medlemmer ikke vil gå på holdene og beder om at få penge retur.
Dette er muligt frem til tredje træning fra sæsonstart. Se nærmere under udmelding.


Ventelisten gør at når der er en der bliver udmeldt, får den første på ventelisten automatisk en mail. Denne plads er åben i 48 timer. Inden for den tid skal der tilmeldes til holdet. Hvis dette ikke sker, får den næste på listen pladsen.

Vi gør opmærksom på, at der ikke bare kan flyttes hold.
Du kommer bagest i køen til det nye hold, også selvom du har en plads på et andet hold.


 


Udmelding

Udmeldelse kan kun ske skriftligt på mail til hgu.hurup@gmail.com
Det er ikke nok, kun at tilkendegive udmeldelsen overfor instruktøren.


Dette er muligt frem til tredje træning fra sæsonstart. 


 Skift til andet hold

Ønsker du at skifte til et andet hold, dette kan kun ske ved skriftlig henvendelse, på mail, til hgu.hurup@gmail.com
Det er ikke nok, kun at tilkendegive hold-skifte overfor instruktøren.


Dette er muligt frem til tredje træning fra sæsonstart. 

Hurup Gymnastik- & Ungdomsforening | 7760 Hurup Thy | Mobil 61 76 20 93 - formand Morten Andersen | hgu.hurup@gmail.com